BẠCH THỦ KÉP MB SIÊU VÍP

Bạn chơi lô đề rất nhiều nhưng tỷ lệ thắng rất thấp thậm chí còn thua nỗ, vậy nguyên nhân là gì?? Có phải bạn không biết cách chốt số. Hãy tham gia lấy cầu ĐỀ 6 SỐ của chúng tôi khẳng định TRÚNG LỚN và PHÁT TÀI ngay hôm nay Số chuẩn cập nhật từ 08h0018h00 hàng ngày ⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA ⇒Nếu a/e nạp thẻ lỗi vui lòng CHÁT với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Phí Lấy Số. Giá: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-06-22
29-06-2277Trúng273
28-06-2255Trúng278
27-06-2233Trúng40
26-06-2222Trúng180
25-06-2277Trúng83
24-06-2255Trúng245
23-06-2299Trúng38
22-06-2222Trượt87
21-06-2288Trượt137
20-06-2233Trúng293
19-06-2244Trượt257
18-06-2244Trúng138
17-06-2255Trúng76
16-06-2244Trượt99
15-06-2266Trúng167
14-06-2244Trúng45
13-06-2222Trượt70
12-06-2211Trượt275
11-06-2266Trúng241
10-06-2244Trượt155
09-06-2200Trúng51
08-06-2277Trúng151
07-06-2233Trượt139
06-06-2277Trượt85
05-06-2266Trúng144
04-06-2266Trúng165
03-06-2211Trúng98
02-06-2244Trúng242
01-06-2233Trượt144
31-05-2255Trượt47
30-05-2211Trượt139
29-05-2288Trượt254
28-05-2288Trúng237
27-05-2299Trượt278
26-05-2211Trượt67
25-05-2211Trượt149
24-05-2244Trượt131
23-05-2255Trúng131
22-05-2277Trúng232
21-05-2200Trúng160
20-05-2299Trúng141
19-05-2233Trượt269
18-05-2255Trượt59
17-05-2200Trượt148
16-05-2233Trượt82
15-05-2266Trúng37
14-05-2233Trúng42
13-05-2255Trúng46
12-05-2244Trúng139
11-05-2299Trượt279
10-05-2277Trúng187
09-05-2200Trúng283
08-05-2244Trúng292
07-05-2288Trúng246
06-05-2299Trúng233
05-05-2222Trượt152
04-05-2211Trúng192
03-05-2299Trúng99
02-05-2299Trượt284
01-05-2211Trúng47
30-04-2277Trượt69
29-04-2222Trúng291
28-04-2200Trúng297
27-04-2277Trượt45
26-04-2200Trúng245
25-04-2277Trượt65
24-04-2277Trúng245
23-04-2288Trượt159
22-04-2277Trúng74
21-04-2200Trúng95
20-04-2200Trúng41
19-04-2266Trượt235
18-04-2277Trúng234
17-04-2233Trúng196
16-04-2288Trượt273
15-04-2200Trúng237
14-04-2200Trượt86
13-04-2299Trượt239
12-04-2288Trúng297
11-04-2200Trúng156
10-04-2233Trúng199
09-04-2288Trượt77
08-04-2244Trượt235
07-04-2233Trúng279
06-04-2277Trượt251
05-04-2244Trượt78
04-04-2266Trúng265
03-04-2200Trúng295
02-04-2288Trúng148
01-04-2200Trượt168
31-03-2277Trượt295
30-03-2211Trượt273
29-03-2255Trúng248
28-03-2288Trượt60
27-03-2288Trúng65
26-03-2244Trượt62
25-03-2277Trượt70
24-03-2222Trượt291
23-03-2288Trúng143
22-03-2222Trúng82
21-03-2200Trúng64
20-03-2266Trúng265
19-03-2244Trúng79
18-03-2244Trượt272
17-03-2266Trượt178
16-03-2200Trượt139
15-03-2211Trượt149
14-03-2299Trượt53
13-03-2299Trượt159
12-03-2277Trúng296
11-03-2233Trúng289
10-03-2222Trượt234
09-03-2277Trúng266
08-03-2222Trượt236
07-03-2266Trượt94
06-03-2222Trúng281
05-03-2222Trúng34
04-03-2244Trượt179
03-03-2233Trúng287
02-03-2200Trượt74
01-03-2277Trúng248
28-02-2299Trượt264
27-02-2200Trượt83
26-02-2211Trúng275
25-02-2255Trượt143
24-02-2222Trượt52
23-02-2233Trúng295
22-02-2244Trúng246
21-02-2244Trúng88
20-02-2255Trượt177
19-02-2277Trượt286
18-02-2255Trượt157
17-02-2222Trượt241
16-02-2277Trượt293
15-02-2255Trúng198
14-02-2200Trúng264
13-02-2266Trượt298
12-02-2277Trúng280
11-02-2211Trượt180
10-02-2288Trượt140
09-02-2277Trúng277
08-02-2244Trúng150
07-02-2266Trượt156
06-02-2233Trúng186
05-02-2299Trúng180
04-02-2244Trượt55
30-01-2266Trúng170
29-01-2233Trúng141
28-01-2222Trúng187
27-01-2255Trúng158
26-01-2244Trúng274
25-01-2233Trúng234
24-01-2299Trúng135
23-01-2255Trúng247
22-01-2222Trúng33
21-01-2222Trúng163
20-01-2200Trúng41
19-01-2255Trượt141
18-01-2211Trượt92
17-01-2277Trúng140
16-01-2277Trượt135
15-01-2222Trúng83
14-01-2211Trúng34
13-01-2288Trúng234
12-01-2277Trúng263
11-01-2233Trượt242
10-01-2277Trúng138
09-01-2244Trúng52
08-01-2277Trượt269
07-01-2233Trúng287
06-01-2200Trúng193
05-01-2288Trúng192
04-01-2244Trúng145
03-01-2288Trúng58
02-01-2255Trúng252
01-01-2222Trượt255
31-12-2188Trúng166
30-12-2133Trúng86
29-12-2177Trúng250
28-12-2177Trượt55
27-12-2144Trượt179
26-12-2144Trúng46
25-12-2188Trúng70
24-12-2133Trúng232
23-12-2155Trượt59
22-12-2111Trúng98
21-12-2122Trúng156
20-12-2199Trúng283
19-12-2166Trúng131
18-12-2144Trượt269
17-12-2199Trúng33
16-12-2111Trúng292
15-12-2100Trượt91
14-12-2199Trượt245
13-12-2177Trượt141
12-12-2155Trúng278
11-12-2144Trúng286
10-12-2111Trúng146
09-12-2199Trượt134
08-12-2100Trúng159
07-12-2100Trúng197
06-12-2177Trượt296
05-12-2100Trượt273
04-12-2111Trượt272
03-12-2122Trượt277
02-12-2100Trúng296
01-12-2188Trúng231
30-11-2166Trúng269
29-11-2166Trúng89
28-11-2100Trúng235
27-11-2188Trúng268
26-11-2144Trượt185
25-11-2144Trúng46
24-11-2111Trúng47
23-11-2111Trúng133
22-11-2166Trúng63
21-11-2177Trúng255
20-11-2166Trúng180
19-11-2177Trượt92
18-11-2144Trúng98
17-11-2144Trúng82
16-11-2155Trượt232
15-11-2188Trượt45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *