ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB SIÊU VÍP

Bạn chơi lô đề rất nhiều nhưng tỷ lệ thắng rất thấp thậm chí còn thua nỗ, vậy nguyên nhân là gì?? Có phải bạn không biết cách chốt số. Hãy tham gia lấy cầu ĐỀ 6 SỐ của chúng tôi khẳng định TRÚNG LỚN và PHÁT TÀI ngay hôm nay Số chuẩn cập nhật từ 08h0018h00 hàng ngày ⇒Sau khi a/e nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA ⇒Nếu a/e nạp thẻ lỗi vui lòng CHÁT với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Phí Lấy Số. Giá: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
08-08-22
08-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt55
07-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9160
06-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề196
05-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề295
04-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9263
03-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt92
02-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 574
01-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt96
31-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt196
30-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 085
29-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt94
28-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9159
27-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt79
26-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5280
25-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt153
24-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt196
23-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt152
22-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3179
21-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0194
20-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt167
19-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3194
18-07-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt158
17-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 278
16-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt177
15-07-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt296
14-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0254
13-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề290
12-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 551
11-07-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt291
10-07-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2282
09-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5275
08-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4170
07-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề159
06-07-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt282
05-07-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0275
04-07-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt272
03-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt298
02-07-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề84
01-07-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 950
30-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9189
29-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt197
28-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt72
27-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1159
26-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0186
25-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6183
24-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 789
23-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0268
22-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt199
21-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt255
20-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0179
19-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9175
18-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt199
17-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7175
16-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề171
15-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1150
14-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt167
13-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt164
12-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt294
11-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề292
10-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt56
09-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt165
08-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7262
07-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề262
06-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt79
05-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề85
04-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt98
03-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt86
02-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6189
01-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt173
31-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 591
30-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt272
29-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt95
28-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt188
27-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 665
26-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7290
25-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 080
24-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8263
23-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề252
22-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề156
21-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8154
20-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề185
19-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề272
18-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt82
17-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5258
16-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 187
15-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4184
14-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt272
13-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 650
12-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt282
11-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt53
10-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0257
09-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9179
08-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt199
07-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0180
06-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề76
05-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt271
04-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề78
03-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt170
02-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9169
01-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt76
30-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt61
29-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt258
28-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề274
27-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1173
26-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề282
25-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8193
24-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt169
23-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt85
22-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt80
21-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 956
20-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 397
19-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6188
18-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 354
17-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7279
16-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt197
15-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5197
14-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6280
13-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt256
12-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8294
11-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 792
10-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt187
09-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt99
08-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề80
07-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5172
06-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt176
05-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt263
04-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 453
03-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt163
02-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2161
01-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt166
31-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt250
30-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt260
29-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt174
28-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2299
27-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 676
26-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 788
25-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 659
24-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề181
23-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7192
22-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1167
21-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4190
20-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4263
19-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8169
18-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt184
17-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt164
16-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt261
15-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt271
14-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt281
13-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt276
12-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 564
11-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề191
10-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 277
09-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6281
08-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt286
07-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt67
06-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5170
05-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7180
04-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt169
03-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1161
02-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 097
01-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6298
28-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt263
27-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt184
26-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt257
25-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề153
24-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 086
23-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt154
22-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt267
21-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5160
20-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2266
19-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt99
18-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt50
17-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5275
16-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2280
15-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 982
14-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6286
13-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt182
12-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt188
11-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0252
10-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt272
09-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề278
08-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt177
07-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 560
06-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt178
05-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8171
04-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4182
30-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 684
29-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt188
28-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 270
27-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt264
26-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0259
25-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 588
24-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề171
23-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 375
22-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4282
21-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt98
20-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt291
19-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt77
18-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt69
17-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt199
16-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt262
15-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2261
14-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9155
13-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3185
12-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề294
11-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề154
10-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt52
09-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt295
08-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9278
07-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7289
06-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7262
05-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 184
04-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3182
03-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt196
02-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 952
01-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt165
31-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt196
30-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3299
29-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7169
28-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 056
27-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0254
26-12-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4189
25-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 487
24-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt163
23-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 089
22-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8276
21-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 394
20-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt267
19-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 769
18-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt297
17-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5255
16-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt162
15-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt294
14-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt152
13-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 266
12-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt290
11-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 265
10-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0162
09-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt80
08-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5257
07-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 155
06-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8288
05-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2261
04-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt82
03-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0181
02-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7277
01-12-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2169
30-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8265
29-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8170
28-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8259
27-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4186
26-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt196
25-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1261
24-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt74
23-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề178
22-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề153
21-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9253
20-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4291
19-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2199
18-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề72
17-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt272
16-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt177
15-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2292

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *